Oczyszczanie mebli

 Mebel, który chcemy poddać renowacjiodnowieniu powinien być na wstępie poddany dokładnym oględzinom. Przede wszystkim musimy zwrócić szczególną uwagę na stopień zniszczenia poprzez użytkowanie, należy określić stopień ubytków na meblu typu głębokie rysy uszczerbki na drewnie lub okleinie, sprawdzić czy mebel jest kompletny w elementy dekoracyjne, należny też określić stopień zużycia elementów mechanicznych typu zamki, zawiasy itp. Jeżeli mebel jest sędziwego wieku trzeba też sprawdzić czy mebel nie został zaatakowany przez insekty. Następnym krokiem jest przygotowanie materiałów potrzebnych do uzupełniane ubytków, na rynku jest sporo dostępnych materiałów typu szpachle, możemy w niektórych przypadkach zastosować własne środki np. mieszaninę kleju z trocinom odpowiedniego drewna w skrajnych przypadkach element musi zostać dorobiony w całości. W przypadku mebli oklinowanych zużytą okleinę należy wymienić na nową w całości czy też w formie wstawek o ile miejsce na meblu pozwoli na ich zastosowanie,aby pozbyć się insektów musimy zaopatrzyć się w odpowiednie środki do ich zwalczania i zastosować według wskazań producenta. Gdy niepożądani lokatorzy opuściły nasz mebel a ubytki zostały uzupełnione lub zastąpione możemy przystąpić do wstępnego oczyszczania mebla. Do tego celu możemy zastosować środki chemiczne typu zmywacze do usuwania powłok lakierniczych należy tu zapoznać się dokładnie ze sposobem zastosowania danego środka informacje takie powinny być załączone na opakowaniu, innym sposobem jest zastosowanie opalarki tu szczególna uwagę trzeba zwrócić na temperaturę przy opalaniu starej powłoki lakieru zwłaszcza dotyczy to mebli na których znajduje się okleina , po takim zbiegu musimy dokładnie usunąć pozostałości lakieru używając materiałów ściernych o odpowiedniej granulacji. Taką formę oczyszczania mebla czyli przy użyciu papieru ściernego możemy zacząć bezpośrednio bez zastosowania opalarki, trzeba jednak pamiętać aby nie zaczynać ścierania od materiałów o zbyt dużej granulacji może to spowodować powstanie głębokich rys przy pracy szlifierką mogą powstać wgłębienia a na meblach okleinowanych przetarcia. Zawsze zaczynamy od większej granulacji do wstępnego ściągnięcia powłoki, a kończymy na bardzo drobnym papierze lub gąbce ściernej im dokładniej oczyszczony i gładsza powierzchnia mebla tym lepszy efekt nanoszenia koloru.